fbpx

Kontakt

Garagefilm International AB
Stockholm, Sweden

E-post info@garagefilm.se

Garagefilm International värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna förkortade version av vår integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter Garagefilm har och använder samt vilka rättigheter du har i förhållande till det:

Garagefilm registrerar kontaktuppgifter till personer kopplade till våra projekt, och vid avtalsskrivning även personnummer och bankuppgifter. Vi samlar nästan uteslutande in personuppgifter direkt från personen själv. Undantaget är insamling av kontaktuppgifter från t.ex. register över filmarbetare eller skådespelare som vi vill komma i kontakt med. För inspelningspersonal och skådespelare samlar vi utöver kontaktuppgifter in mer omfattande uppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag som arbetsgivare under en produktion. Vi säljer aldrig personuppgifter eller delar med oss av dem till en tredje part utanför våra produktioner.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om exakt vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, och hur vi behandlar dem. Du har rätt att när som helst begära att bli raderad från våra register och vi kommer då att bevilja det så långt det är möjligt. 
Önskar ni ta del av vår fullständiga policy var god kontakta personuppgiftsansvarig Ida Lindkvist på ida@garagefilm.se.